KLAUZULA INFORMACYJNA

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODNYCH Z RODO (UE)2016/679Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pilfinanse Danuta Pilarska z siedzibą w Toruniu przy ul. Fałata 35/37, posiadającą NIP: 9561978506, wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK008030 moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przygotowywania ofert i zawierania oraz realizacji umów na produkty finansowe oferowane przez partnerów z którymi biuro ma podpisaną umowę.


Informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Pilfinanse Danuta Pilarska w Toruniu przy ul. Fałata 35/37, posiadającą NIP: 9561978506, wpisana do

rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK008030,

tel.: 697 923 594,

adres e-mail : kamila@pilfinanse24.pl oraz danka@pilfinanse24.pl


2. Dane są zbierane na podstawie zgody.


3. Celem zbierania danych jest przygotowanie oferty i zawarcie umowy w zakresie produktów finansowych oferowanych przez Platinum Financial oraz Fines S A. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania oferty i zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przedstawienie oferty i/lub zawarcie umowy.


4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także

prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia

danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:

- banki, w których będzie się Pani/Pan ubiegać o kredyt

- pośrednik finansowy, czyli Pilfinanse realizujący usługi na zlecenie Platinum Financial oraz Fines S A.

Ponadto odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.


6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy bądź do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu z wyjątkiem sytuacji gdy zaistnieją przesłanki opisane w art.17 ust. 3, art. 18 ust. 2, art. 21 ust. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).